+31(0)20 799 5639

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

Missie en Visie

Zonder visie zou een effectieve bedrijfsvoering onmogelijk zijn. SolidPlant is opgericht door mensen die een vooruitziende blik op de toekomst hebben en daarnaast vanwege hun ervaring en kennis snel kansen zien.

Gebaseerd op deze visie heeft SolidPlant een missie uitgesproken die zowel het dagelijkse werk inspireert alsmede de doeleinden voor de toekomst. De missie is ambitieus en entrepreneurial maar bovenal met een scherpe focus op onze klanten :

Wij willen onze ervaring met pijpleiding ontwerp benutten om innovatieve software oplossingen te bieden zodanig dat onze klanten er volop van kunnen profiteren. Wij zien onze klanten ook als partners en zij kunnen input geven bij het ontwikkelproces, zodat een bijdrage aan een verbeterd en voortdurend in beweging blijvend pakket kan worden geleverd. De relaties met onze klanten zijn dan ook van een hoge mate van wederzijds respect en vertrouwen.

SolidPlant was opgericht met het doel een innovatieve , complete en betaalbare pijpleiding ontwerp software oplossing te kunnen leveren aan constructeurs en ingenieurs. SolidPlant streeft ernaar alle middelen binnen een SolidWorks omgeving te kunnen aanbieden voor het uiteindelijke 3D ontwerp.

SolidPlant biedt zgn. Templates (blauwdrukken) van apparatuur, staal structuren. Ook Pijpondersteuners e.d. Het hart van het pakket is echter de pijpleiding zelf. SolidPlant begrijpt het belang van stabiliteit en snelheid en besteedt daar veel aandacht aan.

SolidPlant wenst graag banden aan te halen met wederverkopers en eindgebruikers met als doel informatie te verkrijgen die bijdraagt aan een verdure uitbouw van het pakket en een dus nog betere oplossing toegespitst op de uiteindelijke gebruiker (ontwerper)
SolidPlant is er trots op alleen met mensen te werken (en aan te nemen) die dezelfde passie kennen voor pijpleiding-, fabrieksontwerp en procestechnologie.

SolidPlant was opgericht met een lange termijn visie in gedachten. Wij beseffen ons heel goed dat wij een nieuwe speler zijn. Ons klantenbestand groeit gestaag en wij hebben de draagkracht om dit verder uit te bouwen. Als u opzoek bent naar een betrouwbare partner die niet over een nacht ijs gaat, sluit u dan aan bij het netwerk en wordt onze partner. Van harte welkom !